Disclaimer

Op de inhoud en het gebruik van Thaislove.com is deze disclaimer van toepassing.

Thaislove.com behoudt zich te allen tijde het recht voor de website, de informatie daarop alsmede deze disclaimer geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Door het gebruik van de website aanvaard je deze disclaimer en eventuele wijzigingen daarvan.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Thaislove.com geeft haar bezoekers informatie en advies op basis van de meest actuele, beschikbare informatie. Ondanks de zorgvuldigheid die hierbij wordt betracht, kan Thaislove.com geen garanties geven over de juistheid en volledigheid van de verschafte informatie en adviezen. Eventuele acties die bezoekers op basis van deze informatie en adviezen nemen, komen dan ook voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Thaislove.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Thaislove aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Alle rechten voorbehouden.

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thaislove.

Indien je via Thaislove.com een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij je erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Thaislove is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

Thaislove Matchmaking Service ------Grone Jonkerstraat 8 ------2435XJ Zevenhoven ------The Netherland ------info@thaislove.com

relatiebemiddeling Thaise vrouwen
Logon